Az egyesület tevékenysége

Főbb tevékenységeink

Az egyesület a célkitűzéseinek megvalósítására irányuló tevékenységét elsősorban saját tevékenységének és eredményeinek értékesítése, támogatások, adományozók adományai, valamint pályázatokon nyert pénzösszegek által kívánja finanszírozni.


Az egyesület céljait a következő tevékenységekkel kívánja megvalósítani:


 • Kulturális, közösségi, társadalmi tevékenység. (Kulturális és szabadidős programok szervezése: koncertek, fesztiválok, előadóestek, táborok, filmklub stb.)
 • Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (zenei képzés, tréning-, tanfolyamszervezés, ismeretterjesztő előadások szervezése, felnőttoktatás, szakmai felkészítés, továbbképzés, távoktatás stb.)
 • Workshopok, viták, kerekasztal-beszélgetések és konferenciák rendezése.
 • Elektronikus és nyomtatott folyóirat, honlap, periodikus kiadványok, jegyzetek publikálása
 • Egy nyitott közösségi ház, klubhelyiség fenntartása és működtetése
 • karitatív segítségnyújtás,
 • a lakosság szociális körülményeit, pszicho-szomatikus, mentális közérzetét javító programokban való közreműködés,
 • pszichés támogatás, életvezetési tanácsadás,
 • mentálhigiénés prevenció,
 • egyéni és csoportos pszichoterápiák, személyiségfejlesztő tréningek végzése,
 • pénzbeli, természetbeni, és személyes gondoskodásban, ellátásban való részvétel a hatályos jogszabályi keretek közötti formákban,
 • innovatív közreműködés az újszerű, humán ellátási formák így különösen a szociális és személyes gondoskodást végző ellátási formák fejlesztésében, elterjesztésében, bevezetésében, működtetésében,
 • együttműködés a humán ellátási szakterületen működő intézményekkel, szerepvállalás a szociális szolgáltatói hálózat fejlesztésében,
 • felnőttképzés,
 • képzések, tanulmányi utak szervezése, ezek szervezőivel való együttműködés,
 • kutatás, a humán ellátó rendszer működési tapasztalatainak publikálása, szakmai konferenciák szervezése az azokon való megjelenítése,
 • fiatal pályakezdők, fogyatékkal élők foglalkoztatásának, rehabilitációjának segítése,
 • álláskeresők, megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élők, mentálisan sérült és pszichiátriai betegek, munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatása és rehabilitációja,
 • önkéntes segítői tevékenység megismertetése, terjesztése, szervezése, diakóniai tevékenység, 
 • szupervíziók biztosítása, pályázati tanácsadás, módszertani tanulmányok készítése,
 • Munkaerő-piacon hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci státuszának erősítése tanácsadásokon, pályaorientáción, munkaközvetítésen keresztül.

E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését (nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását) közhasznú egyesület formájában végzi.


Az Egyesület a közhasznú tevékenység jegyében a közgyűlések, választmányi ülések időpontjáról, napirendjéről, a határozatokról, valamint tevékenységéről a közvéleményt az alábbi fórumokon kívánja tájékoztatni: a Gyulai Hírlap, Békés Megyei Hírlap, a saját honlap, valamint a székhelyi hirdetőtábla. Az éves beszámolókról és az egyesület nyújtotta szolgáltatások igénybevételének módozatairól a közönség a lokális médiában, illetve az interneten kerül tájékoztatásra.