NEA-TF-18-SZ

Egységben a társadalom 2018-ban is


NEA-TF-18-SZ-0383

GYESÜLETÜNK AZ ALÁBBI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEKET, TANÁCSADÁSOKAT NYÚJTJA TÉRÍTÉSMENTESEN ALAKOSSÁGNAK, ILLETVE CIVIL SZERVEZETEINEK:

– Bejegyzett civil szervezetek számára önkéntes tréningek, képzések szervezése, lebonyolítása, pénzügyi, pályázati, szervezetfejlesztési tanácsadás.
– A munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők, inaktív személyek, valamint pályakezdő fiatalok részére pályaorientációs, álláskeresési, munkaerő-piaci tanácsadás.
– Pszichiátriai és szenvedélybetegek és családtagjaik számára egyéni és csoportos foglalkozások biztosítása. 
– Klubfoglalkozás megtartása fiatalok és érdeklődők részére a lelki egészség témakörében.- mentális egészség témakörében csoportos foglalkozások szervezése és lebonyolítása (mentális csoportfoglalkozás, pszichodráma workshop)
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEINK, MELYEKET CIVIL SZERVEZETEK,INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE BIZTOSÍT EGYESÜLETÜNK:
– Szabadidős rendezvények megszervezése, olyan célcsoporttagok részére, akik a lelki egészségmegőrzés területén szorulnak rekreációs segítségnyújtásra.
– mentálhigiénés szolgáltatások a szervezetek munkavállalói számára.- Önkéntes akciók szervezése, lebonyolítása, önkéntes tréningek, képzések megtartása,
– Igény szerint szervezetfejlesztés, intézmény menedzselés.
A TÁMOP-2.4.5-12/1 konstrukcióban megvalósult projekt hatására a következő szolgáltatásokat végzi az Egyesület:
– gyermekfelügyelet,
-korai fejlesztés,
-gyermekfelügyelet.
– mentális segítségre szorulók és szenvedélybetegek számára tanácsadás;
– Pályázatírási tanácsadás;
– munkaerő-piaci tanácsadás;
– konferenciaszervezés;
– szakértői feladatok ellátása. 

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEINK:

– karitatív önkéntes akció megszervezése, lebonyolítás (szemétszedés, gyermekfelügyelet, pályázati elszámolássegítése);
– 2017-ben 35 önkéntesünk tevékenykedett valamely közhasznú rendezvényünk megszervezésében, lebonyolításában, gyermek felügyeleti szolgáltatásokban, ételosztásban, illetve adminisztratív tevékenységekben.
-2017-ben két KAB pályázatot valósítottunk meg. Jelen programok keretében szenvedélybetegek és fiatalok részére nyújtunk egyéni és csoportos foglalkozásokat. 2016-ban 2 Eu-s pályázat került benyújtásra, melyek támogatásban részesülnek.  Mindkét projekt 2017 tavaszán indult. Jelen projektben fiataloknak és családoknak szóló programokat nyújtunk. Szervezetünk tagjai azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy felvállalják az adott társadalmi környezetben jelentkező szociális problémákat, hátrányokat és azokra módszereket, programokat dolgoz ki. Békés megyében jelentős a munkanélküliségi ráta, sok a reményvesztett ember. A pályázattal közvetett és közvetlen módon kívánunk segítséget nyújtani a rászorulóknak. Közvetett módon: a civil szervezeteknek tanácsadásokat (jogi, pénzügyi, könyvelési, pályázatírási) kívánunk nyújtani, mellyel segítjük, céljaik elérésében támogatjuk őket. Képessé tesszük őket arra, hogy célzottan legyenek képesek segíteni a célcsoportjuknak.Közvetlen módon: A szervezet látókörében lévő hátrányos helyzetű személyek számára egyéni és csoportos szolgáltatásokat nyújtunk, melyek lehetővé teszik, hogy magabiztosabb, egészségesebb énképpel rendelkező emberekké váljanak.Az egyesület a korábbi években az alábbi észlelt problémákra reagálva kívánja szolgáltatásait megvalósítani. 

AZ EGYESÜLET FŐ CÉLJAI A TÁMOGATÁSI IDŐSZAKBAN:

1. TANÁCSADÁSOK működtetése civil szervezetek számára:
– Jogi, pályázati, pénzügyi, munkaerő-piaci, módszertani, szervezetfejlesztési tanácsadások.
2. Egyéni tanácsadás és csoportfoglalkozás szenvedélybetegek és mentális problémákkal küzdők részére.
3. Igény szerint SZERVEZETFEJLESZTÉS, INTÉZMÉNY MENEDZSELÉS.
4. ÖNKÉNTESSÉG NÉPSZERŰSÍTÉSE, AKCIÓK SZERVEZÉSE, ÖNKÉNTES FELKÉSZÍTÉSEK SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA
5. Továbbra is szeretnénk megjelenni A CIVIL TÁRSADALOMMAL KAPCSOLATOS RENDEZVÉNYEKEN, KONFERENCIÁKON, melynek eredményeként naprakész és hasznos információkat tudunk az Egyesületünkhöz fordulóknak nyújtani.  
Az előző pontban részletezett szolgáltatások biztosításához jelen projekt nyújt finanszírozást. Az Egyesület működése során felmerülő, a fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek fedezése:
– külső szakértői szolgáltatások igénybevétele (jogi, pályázatírási, pénzügyi, szervezetfejlesztési),
– 1 fő munkaviszonyban történő alkalmazása,- a szolgáltatások biztosításának és a program működtetésének helyt adó iroda bérlése,
– a program működtetéséhez kapcsolódó irodaszerek, posta, telefon és Internet költségek biztosítása,
– könyvelési díj és a bankszámla vezetés költsége,- irodabútorok beszerzése. 
A támogatás lehetővé teszi önkéntesek fogadását, önkéntes program működtetését. Szervezetünk segít a fiataloknak az iskolai közösségi szolgálati tevékenységük teljesítésében, továbbá a program segítségével működtetni tudja a generációk közötti, valamint a 60+-os önkéntes programját. 
A támogatás emellett azt is lehetővé teszi, hogy a munkanélküli, megváltozott munkaképességű személyek is olyan ingyenes szolgáltatásokat tudjanak igénybe venni, mely javítja az elhelyezkedési lehetőségeiket.