Közhasznú tevékenységeink

 1. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 2. kulturális tevékenység
 3. kulturális örökség megóvása
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 6. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 7. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
 8. euro-atlanti integráció elősegítése,
 9. közhasznú szervezetek számára biztosított-csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető-szolgáltatások. 
 10. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 11. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 12. Tudományos tevékenység, kutatás,
 13. Rehabilitációs foglalkoztatás,
 14. Természetvédelem, állatvédelem,
 15.  Környezetvédelem.

Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.  

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.