Együtt könnyebb…

A pályázat életre hívását kiváltó társadalmi hatások

Az összmagyar lakosság körülbelül 33 % dohányzik. Körülbelül 1 000 000 ember tekinthető alkoholistának és körülbelül ugyanennyi ember van közvetlenül annak határán. Az elmúlt években bár fokozatosan csökkent az ópiát használók száma, mégis ezzel egy időben megnőtt a dizájner drogot használók száma. A szenvedélybetegségek kezelése és visszaszorítása egyre megkerülhetetlenebb kérdéssé válik. 

A szenvedélybetegség egy folyamat, mely sokszor észrevétlenül viszi egyre mélyebbre azt aki belekerül. A szenvedélybetegségek egyéni kezelése elsősorban annak személyes jellege miatt válik hatékonnyá.  

A szenvedélybetegségben mindenki érintett. Ha nem személyesen, akkor szűkebb családi, baráti vagy munkatársi körben egészen biztosan ismer veszélyeztetettet vagy beteget. Az Egyesület segít az érintetteknek a függéstől való megszabadulásban, hozzátartozóinak és a környezetüknek pedig abban, hogy képesek legyenek támogatni a szenvedélybeteg embert a gyógyulás útján.Jelen projekt keretében a szenvedélybetegek és a mentális problémákkal küzdő személyek számára kívánunk szolgáltatásokat nyújtani, elsősorban két eszköz segítségével: tanácsadással valamint csoportfoglalkozással. 

Tanácsadás 

A tanácsadás nondirektív kommunikációval dolgozik, mely egyaránt felhasználja az analitikus és a kognitív terápiás módszereket. A szenvedélybetegségek egyéni kezelése, tanácsadása, nem tekinthető terápiás beavatkozásnak, hatása azonban sokszor terápiás hatású. Különösen akkor lehet eredményes, ha az illető saját addikciójában még nem jutott el a bentlakást igénylő kezelésig és az egyéni kezeléseken önként vesz rész, ily módon az egyéni esetkezelések sokszor egyfajta szekunder prevenciós beavatkozásnak is tekinthetőek. A program ideje alatt heti rendszerességgel kívánjuk nyújtani. 

Pszichodráma workshop – csoportfoglalkozás 

„A pszichodráma – mely hatásmechanizmusát a belső lelki tartalmak, élmények és konfliktusok megjelenítésén keresztül fejti ki – felhasználási területe rendkívül széles: alkalmazható az önismeret fejlesztésében, szervezetfejlesztésben, közösségformálásban, konfliktus kezelés-, személyes hatékonyság fejlesztése során, de jó kiegészítő módszer oktatásban, képzésben is.   A pszichodráma workshop az egyik leghatékonyabb módja a belső, elfojtott feszültségek felszínre kerülésének és védett környezetben történő feldolgozásának. Ezt segíti a csoportkohézió védőfaktora és a csoportdinamika lendülete, mely a problémával küzdő személyt nem csak tolja a szembenézés és a megoldás felé, hanem biztonságos környezetet nyújt számára, melynek alapját az egymás elfogadása képzi. A csoportjátékok során a részvevők megérzik, hogy nincsenek egyedül problémáikkal, gyengeségeikkel és egymást segítik túl a nehézségeken. Jelen projektbe minimum 15 fő aktív önkéntes bevonását tervezzük, akik az egyesület napi munkáját és a szakmai szolgáltatások megvalósulását segítik. 

Tevékenységek bemutatása a program keretein belül 

Egyesületünk az alábbi közhasznú tevékenységeket, tanácsadásokat nyújtja térítésmentesen a város lakosságának, illetve civil szervezeteinek:  • Bejegyzett civil szervezetek számára önkéntes tréningek, képzések szervezése, lebonyolítása, pénzügyi, pályázati, szervezetfejlesztési tanácsadás.
 • A munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők, inaktív személyek, valamint pályakezdő fiatalok részére  pályaorientációs, álláskeresési, munkaerő-piaci tanácsadás.
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek számára egyéni és csoportos foglalkozások, terápiák biztosítása.
 • Klubfoglalkozás megtartása fiatalok részére az egészséges életmód témakörében.
 • álláskeresési tanácsadás, (15 alkalommal)
 • álláskeresési technikák oktatása, (3 alkalommal)
 • kommunikációs technikák átadása, (4 alkalommal)
 • személyiségfejlesztő csoportos foglalkozások, (2 alkalommal)
 • mentálhigiénés egyéni tanácsadás, (24 személy számára) 
 • mentálhigiénés csoportfoglalkozások, (15 személy folyamatos részvételével) szenvedélybetegek egyéni tanácsadása, (28 személy számára)
 • pszichodráma workshop (2 csoport)


 Szolgáltatásaival összesen 120 személynek nyújtott szolgáltatást, mentális segítséget 68 személy vett igénybe. Az igénybevevők felépüléséhez, állapotuk szinten tartásához elengedhetetlen a szolgálat továbbvitele. 

Megvalósuló közhasznú tevékenységeink a program keretein belül  

Szabadidős rendezvények megszervezése, olyan célcsoporttagok részére, akik a lelki egészségmegőrzés területén szorulnak rekreációs segítségnyújtásra.

 • Önkéntes akciók szervezése, lebonyolítása, önkéntes tréningek, képzések megtartása,
 • Igény szerint szervezetfejlesztés, intézmény menedzselés, mentorálás.
 • Karitatív rendezvények megszervezése (ingyenes étel- és ruhaosztás).