EFOP-1.2.1-15

Burokban a család

Pályázó neve: Védő Burok Közhasznú Egyesület
Projekt címe: Burokban a család
Szerződés száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00077
Támogatás összege (Ft): 39 998 184
Támogatás %-ban: 100%
Összköltség (Ft): 39 998 184
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.03.01.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2019.05.29. 

A Védőháló a családokért- Burokban a család projekt megvalósítási helyszíne Gyulai járás.A pályázati felhívás célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásának megelőzése olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek – a kötelezőönkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és – egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémát. A család, mint érték közvetítése, a család-és gyermekbarát értékrend erősítése, a generációk közöttikapcsolatok javítása.A népesség korösszetétel változásának eredményeképpen átalakul a népesség korszerkezete 2060-ig. A gyermekek aránya a jelenlegi 14%-ról 13%-ra csökken, a középkorosztály több mint kétharmados aránya jelentősen csökken,és 2060-ban már csak a népesség valamivel több mint felét teszi ki, miközben a 65 évesek és idősebbek aránya csaknem megduplázódik, 17-ről 33%-ra emelkedik.A kormányzati családpolitika céljai Magyarország közép és hosszú távú társadalmi fejlődésének alapvető feltételéül a fenntartható demográfiai fordulat, a kívánt és tervezett gyermekek megszületésének támogatása, családbarátközgondolkodás a mindennapokban.

Célok:

1. A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.
2. A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.
3. A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.
4. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése.
5. A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.
6. A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése.
7. Sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.
8. A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintűösszefogás ösztönzése.

Célcsoport:

Családalapítás előtt álló fiatalok, beleértve házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok,gyermekes szülők, beleértve a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők,párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek,családok, beleértve a sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat, nagycsaládokat, többgenerációs családokat.Tervezett tevékenységeink:A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése.A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése.Sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.Családi közösségépítő programok.