Védőburok bejegyzései

Ajánlásgyűjteményünk végső javaslata

Ajánlásgyűjteményünk végén egy kitekintő jellegű javaslatot fogalmaztunk meg. Kutatásunkban megállapítottuk, hogy a család, szomszédság, település, régió, haza és Európa egymással nem zéróösszegű játékot űző fogalmi kategóriák az identitáskonstrukcióban. Ezzel szemben, a lokális, illetve ennél kisebb és nagyobb szintű közösségi identitás egymást erősítő kategóriák. Megállapíthattuk ezzel párhuzamosan azt is,

Javaslat a kifelé irányuló kapcsolatokról

A döntéshozói fórumok működésének megkezdését követően fontos a külső kapcsolatok folyamatos ápolása és bővítése. Ezek jelentik egyrészt a külső partnerekkel vagy ügyfelekkel történő kapcsolattartást, a helyi politikai és gazdasági szervezetekkel történő partneri együttműködést, illetve a külső nyilvánosság felé történő kapcsolattartást. Ezek valamennyi eleme nagymértékben járul hozzá a közösségi tevékenységek sikeréhez és népszerűségük növekedéséhez.

A visszacsatolás fontossága

Megfogalmaztuk ajánlásgyűjteményünk következő javaslatát: A döntések sosem jelentik valamely útnak a végét, csupán egy olyan állomását, amely segíti a közösség életének következő állomását elérni. A döntések bár sok esetben teljes konszenzussal születnek egy-egy ilyen fórumon, ez csupán annyit jelent, hogy adott pillanatban mindenki elkötelezett egy bizonyos döntés iránt.