A feltáró kutatási rész indulása

A projektünk egyik legfontosabb szakmai elemét indítottuk el. A korábbi kutatások szekunder, vagy másodlagos elemzése olyan kutatás-elem, amely minden felmérés első és legfontosabb feladata. Az elemzés során összegyűjtjük azokat a kutatásokat, amelyek a mi témakörünkben nemzetközi szakmai körökben, a régió országaiban, és hazai, esetleg helyi szinteken születtek, és e szintek vizsgálatára vállalkoztak. E lépés két célt szolgál:

1) kapaszkodót ad a tervezett kutatás relevanciájával kapcsolatban, illetve

2) A kutatás relevanciáját a szekunder adatelemzés olyan szempontból is meg tudja adni, hogy betekintést nyújt a szakterület állapotáról (a szakirodalom ezt „state of the art”-nak nevezi), és felvilágosítást tud adni a szakterület fontosabb téma- és kérdésköreiről.

Reményünket fejezzük ki annak kapcsán, hogy a feltáró munkarészek minél hamarabb megismerhetők lesznek a nagyközönség számára is.