A kérdőív célja

A kérdőívezésnek nagyon sok célja van, mégis igyekszünk az energiákat fókuszálni, s ennek megfelelően egyetlen, kifejezetten fontos kérdéskört körbejárni. A survey adatfelvétel célja, hogy nagymintás adatfelvételen nagy mennyiségű információt kapjunk a városi mikroközösségek fejlesztését célzó közösségfejlesztésekkel kapcsolatos lehetőségekről, különösképp, ami a helyi közösségi életben aktívabb szereplők helyi problémákra való érzékenységét, és a részvételi lehetőségek megítélését illeti. A survey adatfelvétel során a rugalmas kérdőívezés módszerét használtuk, amely módszer lehetőséget ad a kvantitatív és kvalitatív kutatási elemek ötvözésére: a megkérdezetteknek lehetőségük nyílt arra is, hogy válaszaikat értelmezzék, ahhoz a kérdőív során kiegészítést és megjegyzéseket fűzzenek. A megjegyzések arra szolgálnak, hogy már a kérdőívkitöltő segítsen a kutatók számára a kapott eredmények minél érvényesebb interpretálásában.