A LEADER projektek településközi tapasztalatai

Ajánlásgyűjteményünk következő témaköre a településközi közösségi döntéshozási mechanizmusokat fogja át. Ezzel kapcsolatos tapasztalatok kerültek be javaslataink közé. A LEADER-projektek az Európai Unión belül létrehozott támogatott közösségfejlesztési programok, amelyeknek fókusza alapvetően a vidéki településekre és általánosságban a vidékfejlesztésre esik. Az EU vidékfejlesztés-politikája abban tér el az egyéb, például szociális szempontokat mérlegelő fejlesztési támogatásoktól, hogy kevéssé érzékeny a szociális, és sokkal inkább érzékeny a gazdaságfejlesztés iránt. Így a vidékfejlesztési támogatások egy túlnyomó része a mezőgazdasági termelés gazdasági-környezetvédelmi, illetve társadalmi aspektusaira fókuszál. A LEADER-program ezekkel szoros összefüggésben került azonban létrehozásra, és bár a költségvetése e programoknak jóval alacsonyabb, mint a párhuzamosan futó gazdasági projekteknek, e pilot jellegű, „próbaprojekt” mégis nagy hatású programmá vált az EU-n belül; hatásaival és működésével sokan foglalkoztak