Hírek – EFOP-5.2.2-2017-00112

Javaslat az együttműködésről a helyi politikával

A helyi, választott politikai döntéshozókkal való hatékony együttműködés alapvető fontosságú, mert sok esetben fordul elő, hogy egy-egy helyi döntéshozási fórum konkurenciát lát a megjelenő kisközösségekben, s ez részben annak folyománya is, hogy sok esetben a helyi közösségek olyan probléma elhárításán dolgoznak, ami a lokális szinten politikai jellegűnek is látható.

Javaslat a döntéshozás kereteiről

Megfogalmaztuk ajánlásgyűjteményünk következő javaslatát: Amint arra a példák kapcsán is figyelem hárult, a döntéshozási mechanizmus több formája elképzelhető, és a helyi esetre alkalmazható, viszont fontos, hogy pontosan meghatározzuk, milyen szintű és típusú döntést milyen formában, kik és milyen szintű egyetértésben hoznak meg. A családon belüli döntések lehetnek konszenzusosak,

A gazdasági alapokkal kapcsolatos javaslatunk

Nem elfelejtendő az a tény, hogy a közösségek és a közösségi tervezés, a közösségi döntéshozás kapcsán a közösség közös érdekének meghatározó szerep jut. Ez az ugyanis, ami individuumokat jól működő közösségekbe képes kovácsolni, s amely így a közösségi döntéseknek is terepéül szolgálhat. A gazdasági érdek a közös érdek egyik meghatározó jelentőséggel bíró eleme.