Hírek – EFOP-5.2.2-2017-00112

A bemutatott kazári LEADER projekt kapcsán több eredménnyel tudtuk bővíteni ajánlásgyűjteményünket. Megállapítottuk, hogy a testvértelepülési programban való részvétel kiváló lehetőség Kazár lakosai számára, hogy a térségen túl is kiépíthessék a kapcsolatrendszerüket, jobban megismerjék a környező országokat. A program számtalan jó lehetőséget rejt, például, amennyiben igény mutatkozik rá,

Első LEADER-projektként Kazár község példája került jógyakorlat-gyűjteményünkbe. A településen és térségében a 36 Jó Palóc Egyesület menedzseli a LEADER program végrehajtását. Az egyesület koordinálását egy 14 fős elnökség és felügyelő bizottság végzi. A belépéshez szükséges nyilatkozat letölthető az egyesület weboldaláról, a szervezet székhelye és ügyfélszolgálata Kazáron található.

Ajánlásgyűjteményünk következő témaköre a településközi közösségi döntéshozási mechanizmusokat fogja át. Ezzel kapcsolatos tapasztalatok kerültek be javaslataink közé. A LEADER-projektek az Európai Unión belül létrehozott támogatott közösségfejlesztési programok, amelyeknek fókusza alapvetően a vidéki településekre és általánosságban a vidékfejlesztésre esik. Az EU vidékfejlesztés-politikája abban tér el az egyéb,