A gazdasági alapokkal kapcsolatos javaslatunk

Nem elfelejtendő az a tény, hogy a közösségek és a közösségi tervezés, a közösségi döntéshozás kapcsán a közösség közös érdekének meghatározó szerep jut. Ez az ugyanis, ami individuumokat jól működő közösségekbe képes kovácsolni, s amely így a közösségi döntéseknek is terepéül szolgálhat. A gazdasági érdek a közös érdek egyik meghatározó jelentőséggel bíró eleme. Ha létezik vagy létrehozható ilyen közös gazdasági érdekkör – amint azt például a társasházak esete is mutatta – a közösségi döntéshozói fórumok aktivitására mindenképp számítani lehet. Akármelyik szintről beszéljünk is, a bemutatott példák egyértelművé teszik, hogy a közösség tagjainak figyelme könnyen felkelthető a részvételre, főként akkor, ha az érdemi munka lehetősége mindenki számára meggyőzően, előzetesen bemutatásra kerül. A javaslat bekerült az ajánlásgyűjteménybe, amellyel célunk, hogy hozzájáruljunk helyi döntéshozói fórumok születéséhez és sikeres, hosszú távú működéséhez régió-szerte.