Települési szintű példák ajánlásgyűjteményünkben

A családi és szomszédsági példákat követően ezúttal a települési közösségi tervezési megoldások példáival gazdagítjuk az ajánlásgyűjteményünket. A települési szintű közösségi tervezési folyamatok kapcsán ki kell emelni, hogy ezekben a fejlesztések alulról szerveződőek. A problémák helyben keletkeznek, és ezért a hatékony megoldásuk érdekében is a helyi megfontolásoknak kell szerepelniük. A problémák egyedisége megköveteli a fejlesztések egyediségét is, amit ugyanakkor hosszú távon is fenn kell tudni tartani. A problémákra adekvát válasz adását, illetve az innováció véghezvitelét és fenntarthatóságát egyszerre képes garantálni a helyi viszonyokat legjobban ismerő, és a problémát egyszerre több szempontból megközelíteni képes helyi közösség. A létrejövő helyi akciócsoportok hatékonyan képesek érvényesíteni és védeni a helyi nyilvánosság és magánszektor érdekeit, képviselni a gazdasági és társadalmi szereplőket a fejlesztések során, valamint garantálni, hogy a helyi közösség az innovációból valóban profitálni legyen képes.