Térkép az emberek fejében

A kutatásban arra törekszünk, hogy a személyes találkozások alkalmával azt is rögzítsük, hogy válaszadóink hogyan látják az őket körülvevő társadalmat a térben. Ez segít a közösségi döntéshozás egyik meghatározó elemét: a közösséget úgy láttatni, ahogyan azt a válaszadók látják. A mentális térképezés módszere ugyanis arra ad lehetőséget, hogy szubjektív földrajzi környezetben elemezhessük a vizsgált problémáját: Arra a kérdésre kereshetjük ezzel a módszerrel a választ, hogy miként strukturálódik a válaszadók szubjektív földrajzi-fizikai környezete, hogyan élik meg és interpretálják válaszadóink az őket körülvevő fizikai világot. A kérdés jelen problémakörrel kapcsolatban ott jelenik meg, hogy a földrajzilag differenciált problémák kezelése is csak a szubjektív földrajzi környezetre való reflexióként lehetséges. Így összességében ez a kutatói hozzáállás egy új aspektussal tudja majd bővíteni az eredményeket.