A demokratikus deficitre való építkezés fontossága

Megfogalmaztuk ajánlásgyűjteményünk első javaslatát: Nagymintás survey adatfelvételünk során megállapíthattuk, hogy a megkérdezettek – éljenek akármely vizsgált országban is – sokszor igen jelentős különbséget éreznek aközött, hogy mennyire van lehetőségük beleszólni a saját életüket érintő kérdésekbe, és aközött, hogy erre mennyire várnak. Ha így értelmezzük a demokratikus deficitet, akkor beláthatjuk, hogy a vizsgált társadalmak körében nagy igény mutatkozik a szubszidiaritásra. Ha valóban érdemi döntések születhetnek, várhatóan sokan szívesen részt vesznek a közösségi döntéshozási folyamatokban. Így a közösségi döntéshozási fórumok létrehozása kapcsán épp ezek érdemi működésével lehet a legtöbb embert meggyőzni. A javaslat bekerült az ajánlásgyűjteménybe, amellyel célunk, hogy hozzájáruljunk helyi döntéshozói fórumok születéséhez és sikeres, hosszú távú működéséhez régió-szerte.