Javaslat a lokalitásról

A vizsgálatunk eredményeképp megerősítést nyert az a szakirodalmi állítás, hogy a hozzánk „szinten”, vagy területi értelemben közelebb állók általánosságban fontosabbak számunkra. Ez azt is jelenti, hogy a közösségfejlesztést és a közösségi döntéshozási fórumok szervezését alulról fölfelé haladva érdemes megkezdeni, és előbb a kisebb társadalmi csoportokat bátorítani az ilyen folyamatokban. Mind a szomszédság, mind a lokális közösség területileg determinált, sokkal inkább egy meghatározott időben, meghatározott területen élők, semmint meghatározott konkrét személyek közösségeként értelmezhető. A lokalitás így nagy súllyal esik a latba, ezért identitásteremtő tényezőként is érdemes rá tekinteni, a helyi közösséget pedig a helyből kiindulva megalapítani és definiálni. A javaslat bekerült az ajánlásgyűjteménybe, amellyel célunk, hogy hozzájáruljunk a helyi döntéshozó fórumok születéséhez és sikeres, hosszú távú működéséhez régió-szerte.