A kérdőíves munkarész tervezési fázisban

A projektünk keretében végzett kutatás újabb eleme, méghozzá a primer adatfelvételre vonatkozó eleme lépett a tervezési fázisba. A kutatás során kevert kutatási módszert alkalmaztunk, vagyis többféle kutatási megközelítés szerint értelmeztük a problémákat és kerestünk adekvát válaszokat e problémákra. A többféle megközelítés célja, hogy a kutatás fókuszában álló kérdés-körökre megbízható, érvényes és általánosítható válaszokat kapjunk, amely alapján egy globális kép bontakozhat ki róluk. Az egyetlen módszeren alapuló felmérések ugyanis mindenképp hiányos képpel szolgálnak. Amennyiben a két típusú megközelítést párhuzamosan alkalmazzuk, lehetővé válik, hogy kutatásunk valamennyi elvárásnak egyszerre tegyen eleget. A survey típusú adatfelvétel így egy teljes rálátás kialakítására lesz alkalmas, míg a minőségi munkarészek lehetőséget adnak arra, hogy a problémák mélyére, belső összefüggésrendszerére is betekintést kaphassunk.