A kérdőívezésről

Amellett, hogy a szekunder adatfeltáró kutatási munkarészben összegyűjtjük a legfontosabb tapasztalatokat a témában, saját primer kutatást is indítunk, amelynek egyik fontos eleme a nemzetközi kvantitatív (survey típusú) adatfelvétel. A kérdőíves adatfelvétel lehetőséget ad a probléma viszonylag nagy alapsokaságra kiterjedő, egységesített vizsgálatára, amely az elképzelés szerint általános érvényű állítások megfogalmazását teszi lehetővé, illetve a kérdéskört a maga teljes struktúrájában, az alapvető töréspontok mentés is képes láttatni. Ehhez természetesen szükség van a minta megfelelő kiválasztására, amellyel a cél, hogy a teljes alapsokaságra általánosíthassuk eredményeinket. Kutatásunk fókuszában az adott térség szervezetei állnak, amelyek specialitásukból kifolyólag csak korlátozott számban állnak rendelkezésünkre, emiatt pedig nem lehetséges akár többezres mintát venni a csoportból.