A projekt során megcélzott személyek és szervezetek

A projekt során megcélzott személyek és szervezetek

Bár a projekt eredményei reményeink szerint széles közönség számára elérhetőek és hasznosak lesznek, mégis vannak olyan speciális társadalmi csoportok, amelyekre kiemelten fókuszálunk. Projektünk célcsoportjába szűkebb értelemben azok a hazai szakemberek tartoznak, akik humán szolgáltatásokat nyújtó állami, vagy nem állami intézményekben, szervezetekben (a köznevelési és felsőoktatási intézmények kivételével) dolgoznak, beleértve a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek, az önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok munkatársait is. A projekt által megcélzott csoportok javát a megvalósítók igyekeznek nemcsak globálisan, de az egyes munkarészek kapcsán is mindvégig szem előtt tartani. Hozzá kívánunk járulni továbbá mindazon hazai szervezetek, intézmények szolgáltatásainak fejlesztéséhez, amelyek a közösségi tervezés módszertanának alkalmazásával képesek lehetnek hatékonyabb működést elérni – ilyenek lehetnek tipikusan az érdekvédelmi és egyéb civil szervezetek, de az önkormányzatok bizonyos tevékenységei is ide kapcsolódnak, pl.: területfejlesztési koncepció megalkotása.