Bemutatjuk projektünk céljait

Bemutatjuk projektünk céljait

Projektünk több elemből épül fel, és ennek megfelelően céljai is sokrétűek. Projektünkben a helyi döntéshozatalon keresztüli közösségi tervezési jógyakorlatokat kívánjuk tanulmányozni a Duna Stratégia Régióban, illetve a visegrádi országokban. Azokat a megoldásokat keressük, amelyekben a helyi közösség valamilyen módon részt vesz a helyi szintű döntéshozásban, függetlenül a részvétel intenzitásától és mélységétől. A tanulmányozás során feltérképezzük az együttműködések típusait, szervezeti működési megoldásait, tartalmi aspektusait, illetve feltárjuk a lehetséges problémákat és akadályozó tényezőket. Ezeket a tudástartalmakat szeretnénk nemzetközileg terjeszteni annak érdekében, hogy aktív, a helyi problémákra gyorsan válaszolni tudó és ellenálló kisközösségekből álló társadalom kialakulásához járuljunk hozzá. A projektcélok sikeres megvalósítása nagymértékben fog függeni a résztvevők közötti együttműködés minőségétől.