A szakértői interjúk elkészítésének célja

Kutatásunk éles fázisba lépett azzal, hogy megkezdtük a kvalitatív adatfelvételt, elsősorban a témában jártas szakemberekkel. Az interjúkészítés, mint kvalitatív, minőségi információkat nem általánosítható módon szolgáltató kutatási módszer, alapvetően két fontos célt szolgálhat. 1) elsőként alkalmat ad a survey adatfelvétel pontos megtervezésére a szakmai hibák elkerülése érdekében, 2) másfelől pedig segít értelmezni a kapott eredményeket. A szakértői interjúk készítése a kutatás során az első célt szolgálták. Ezek segítségével saját tapasztalatainkat kiegészítendő, korábban ismeretlen informátorokkal nyílt lehetőség beszélgetni, amelyek során megnyílt a lehetőség arra, hogy a problémával kapcsolatos új típusú kérdéseink születhessenek, és korábban nem ismert aspektusait tárhassuk fel a vizsgált jelenségnek. A kvalitatív adatfelvétel első eredményei alapján megjegyezhetjük, hogy sok érdekes információval gazdagodtunk, és ez  kutatásunk kvantitatív adatfelvételi eredményeit is jól tudja majd magyarázni.