A szekunder adatelemzés hiányosságai

A szekunder adatfelvétel a közösségi döntéshozásra vonatkozó jellemzők megismerésére vonatkozott, de ennek több aspektusát nem tudta feltárni adathiány miatt. A közösségi döntéshozás kialakulásának folyamataival, előnyeivel a helyi és a tágabb társadalom szempontjából számos felmérés foglalkozott, amelyek nem győzik hangsúlyozni a helyi körülményekhez való alkalmazkodás fontosságát. A szubszidiaritás és a helyi civil társadalom aktivizálásának fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. A helyi szintű döntéshozás mozgásterének szűkülésével a helyi közösségeknek szükségessé válik kiaknázni korábban nem mozgósított erőforrásokat, amelyek mindegyike helyi erőforrás is egyben. Alig foglalkoztak azonban korábbi elemzések azzal, hogy hogyan és milyen mértékben érzik magukat a mai Magyarország településein élő aktív népesség saját közösségük sorsának formálóinak. Kutatásunknak ezért erre a kérdésre kell fókuszálnia.