Szakértők az identitás fontosságáról

A kutatás során szakértőkkel beszélgettünk azért, hogy a szekunder adatelemzéssel párhuzamosan elméleti alapot biztosítson a kantitatív, nagymintás, négy országra kiterjedő nemzetközi survey adatfelvételnek. Interjúalanyaink olyan szakértők voltak, akik maguk is aktív részesei a helyi szintű mikroközösségek formálásának – formálódásának. Interjúalanyaink megállapítása szerint az egyéni gazdasági előnyökre és érdekekre építeni a helyi közösségek fejlesztését az egyik leg-előremutatóbb módszer, azonban hasonlóan fontos lehet a helyi identitás egyes alkotóelemeinek kiaknázása és mozgósítása a mikroközösségek fenntartásához. Ez jelentős integrációs erőt is biztosít az újonnan csatlakozó közösségi tagok, helyi résztvevők számára. Ezek az identitás-alkotóelemek nagyon sokfélék lehetnek a helyi táj, környezet, gazdaság, hagyományok, helyi termékek és számos más elem kombinációjaként elképzelhetők.