A szociális problémák központi szerepe

Kérdőívünkben a négy országból származó válaszadókat arra kértük: fogalmazzák meg, milyen társadalmi problémát tartanak a legnagyobbnak. A második legnépszerűbb kategória egyértelműen a szociális kérdéskörhöz tartozott – Magyarország esetében például ez a kategória kap aranyérmet: a legtöbb válaszadó itt valamilyen szociális kérdést nevezett meg olyan problémaként, amelynek megoldásán szívesen dolgozna. Itt vagy a lokális-országos, vagy pedig a globális szegénység leküzdésének szándéka jelent meg leggyakrabban, sokan nevezték meg a hajléktalanokat, mint olyan csoportot, akiknek szívesen segítenének. De a szociális kérdéskörbe soroltunk olyan eredeti válaszokat, amelyek a kisnyugdíjasok anyagi helyzetére, vagy specifikusan a gyermekszegénységre, gyermekéhezésre és árvaellátásra vonatkoznak. Fontos megemlíteni, hogy míg a többi országban tehát a szociális kategória abszolút dobogós pozíciót kapott, Szerbiában a hatodik-hetedik legfontosabb problémakörként kerül csak elő.