Közlekedési nehézségek, mint a helyi problémák egyik legfontosabbika

Kérdőívünkben a négy országból származó válaszadókat arra kértük: fogalmazzák meg, milyen társadalmi problémát tartanak a legnagyobbnak. Az összességében harmadik helyen álló kategória a szerbiai válaszadók körében kap aranyérmet, itt ez végzett az első helyen: ez a közlekedés problémaköre. Olyan válaszok tartoznak ide, mint a közlekedési infrastruktúra (például utak, kerékpárutak, járdák) létrehozása vagy felújítása vagy épp a tömegközlekedés fejlesztése, a város-vidék kapcsolatok megteremtése és szorosabbra fűzése. Összességében a negyedik, Magyarországon a harmadik helyen állnak az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos gondok, amelyet a településkép fejlesztése, a munkahelyek teremtése követ (főleg Szerbia vonatkozásában), az oktatásfejlesztés, a jövedelmi helyzet javítása és végül a közbiztonsággal kapcsolatos kérdések, amely közül az utóbbi kifejezetten Szlovákiában kapott sok említést.