Családi vállalkozások: gazdasági döntések és a szeretteink

Ajánlásgyűjteményünk kapcsán a családi vállalkozások példáján keresztül mutattuk be a döntéshozással kapcsolatos problémákat. A család tradicionálisan egy gazdasági közösség is, és bár a termelő funkciója helyébe sokkal inkább a fogyasztási funkció lépett, napjainkban is léteznek olyan családok, amelyek egyszersmind a gazdasági termelés alapegységeiként, termelő-szolgáltató apró cégekként is értelmezhetők, tipikusan ilyenek a családi vállalkozások. Ebben az esetben a döntések nemcsak a szabadidő eltöltésére, hanem a család megélhetésének alapfeltételeire vonatkoznak, s így a megfelelő koordináció, a mindenkinek megfelelő döntések meghozatala a családközösség és annak tagjai számára is húsba vágó kérdés. Nehéz a feladat, mert a gazdasági életben általában hierarchikus rendszerben születnek döntések, míg a család, mint kisebb és szeretetkapcsolatokkal átszőtt társadalmi csoport, a demokratikusabb, konszenzusos döntések terepe.