Döntéshozás a családokban

Első javaslati példáink a családi döntések körét járják körbe. Szükség jelentkezik arra, hogy a politikáról, arról, hogy az emberiség élete döntések sorozatából áll, és döntésünk következményeiért felelősek vagyunk, a politika akármelyik (helyi, országos, nemzetközi) szintjéről ne csak a középiskolai történelemkönyvekből tanuljanak majd, hanem saját tapasztalatuk is legyen minderről. A gyermekneveléssel és családokkal foglalkozó pszichológusok a családi döntések sokféle módját különböztetik meg az olyan rendszerektől elkezdődően, amelyek esetén a gyermekeknek semmi beleszólásuk nincs a családi életbe, odáig, hogy kvázi-intézményes fórumokat alakítanak ki a közös megbeszélésekhez, akár racionális eljárásrendek és szabályok kialakítása mellett. Mindezzel nemcsak szocializációs hatást fejtenek ki a gyermekekre, de hozzájárulnak ahhoz is, hogy a családi élet megélése minden tag számára megelégedéssel és örömmel járjon.