Elkezdődött ajánláscsomagunk összeállítása

A kutatás lezárultát követően megkezdődött a kutatási tapasztalatok, továbbá a feltárt jó gyakorlatok alapján a javaslatgyűjteményünk összeállítása. A kutatási eredmények felhívták a figyelmet arra, hogy a négy országban jelen van mind az erőforrás, mind az igény arra, hogy különböző helyi problémákra vonatkozóan jól működő és aktív döntéshozói közösségek jöjjenek létre, amelyek mindemellett növelik a helyi és országos, nemzetközi közösségek iránt érzett elkötelezettséget és a helyi identitást is, továbbá erősítik a lakosság jólétét és a politikai vezetők iránt érzett lojalitást és bizalmat is. A kutatás és eredményei így közvetlenül járulnak hozzá az ajánlásgyűjtemény kialakításához. Az ajánlásgyűjteménnyel célunk az lesz, hogy felmutathassuk azokat a technikákat, és főképp, fórumokat, amelybe a kutatásban felmutatott szunnyadó energiák becsatornázhatók: olyan gyakorlatokat mutathassunk be, amelyek példaként szolgálhatnak ahhoz, hogy jól működő helyi döntéshozói fórumokat lehessen szervezni régió-szerte.