Elindult a megalapozó szekunder adatgyűjtés

A megtervezett szekunder adatfelvétel a végrehajtás fázisába lépett. Ennek legfontosabb aspektusa és végrehajtandó feladata, hogy a célterületen (Magyarország területén, illetve összehasonlító kutatás során a partnerországok területén létező jó gyakorlatokról, szélesebb nemzetközi kitekintéssel) végzett desktop kutatás valósuljon meg, ami áttekinti a közösségi döntéshozás társadalmi-gazdasági és részben jogi környezetét, az ebben rejlő lehetőségeket, elsősorban a már meglévő adatokat és korábbi kutatások eredményeit felhasználva. Ezzel párhuzamosan kezdődik meg részben a létező jó gyakorlatok feltárása, eredményeinek elemzése. A munka során arra fókuszálunk, hogy ezeket a társadalmi-gazdasági és jogi körülményeket áttekintően bemutathassuk majd annak érdekében, hogy átfogó kép alakulhasson ki azok számára, akik a későbbiekben a régió egyes helyi közösségein belül közösségi döntéshozási fórumok szervezésébe kívánnak fogni.