Néhány szó a közösségi döntéshozásról

A megkezdett szekunder adatelemzési fázis már most jól látható módon, több lehetséges, fontos aspektusára képes rávilágítani a közösségi döntéshozásnak. A közösségi döntéshozás esetén fontos szempont, hogy a megvalósítandó fejlesztések minden esetben egy jól körülhatárolt földrajzi egységre vonatkozzanak, a földrajzi egységet pedig minden esetben egyedileg kell meghatározni, a meglévő struktúráknak akár figyelmen kívül hagyásával is. Ez azért számít kiemelten fontos tényezőnek, mert hatására létrejöhet a településen, vagy már meghatározott, stabil területi egységhez képest újfajta területi elrendeződés is, amelyben városi és vidéki térségek, különböző jogállású települések akár határokon átnyúló, szerves egységbe tudnak kovácsolódni egy-egy innováció mentén. A közösségi döntéshozás tehát összességében megalapozott és főleg ennek következményében fenntartható döntéseket eredményez.