Indító egyeztetés / Kick-off meeting szakmai beszámoló

A Védő Burok Közhasznú Egyesület EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések – Közös döntés, közös fejlődés – Közösségi tervezési és döntéshozatali módszertani támogatás, mint közösségfejlesztési eszköz című projektjének tervezési időszakában indító egyeztetést / Kick-off meeting-et tartottunk, melynek célja a készülő pályázati anyag áttekintése, a részletek pontosítása, konkretizálása volt.

Az indító egyeztetés megtartására interneten keresztül, videó-konferencián került sor, mivel szerettük volna bevonni tervezett külföldi partnereinket is a megbeszélésbe a jövőbeli hatékony együttműködés megalapozása, a célok összehangolása érdekében. A kétszer 45 perces egyeztetésen részt vett Kiss László, Egyesületünk elnöke, Szőke Katalin Marianna projektmenedzser, Gyengéné Horváth Adrienn pénzügyi vezető, Hoffer Ádám szakmai vezető, Ács Edina, a szakmai terv készítésével megbízott szakember, továbbá a Ludaspuszta Térségi Társulás képviseletében Danka Elvira, valamint a Hargita Fejlesztési Ügynökség képviselője, Lukács Zoltán-Levente.

Az egyeztetés során megvalósult a pályázati anyag áttekintése, egyeztetésre kerültek a beadni tervezett projektötlet részletei, valamint a határon túli együttműködő partnerek projektben betöltendő szerepe, szűkítésre került a lehetséges további partnerek listája, továbbá az Egyesület képviselői meggyőződtek arról, hogy a készülő szakmai terv összhangban van a pályázati felhívás céljaival. A pályázati ötletben a megbeszélés eredményeként néhány apróbb változtatást javasoltak a résztvevők, amit a pályázat beadásáig szükséges az ezzel megbízott vállalkozónak beépítenie a szakmai tervbe. A megbeszélés érintette a pályázat ütemezését, mérföldköveit, és költségvetését is.