Elindult az EFOP-5.2.2-17-2017-00112 számú projektünk

Hosszas előkészítési munkákat követően megkezdődött a közösségi döntéshozással kapcsolatos lehetőségeket feltáró és terjesztő projektünk végrehajtása. Projektünkben a helyi döntéshozatalon keresztüli közösségi tervezési jógyakorlatokat kívánjuk tanulmányozni a Duna Stratégia Régióban, illetve a visegrádi országokban. Azokat a megoldásokat keressük, amelyekben a helyi közösség valamilyen módon részt vesz a helyi szintű döntéshozásban, függetlenül a részvétel intenzitásától és mélységétől. A tanulmányozás során feltérképezzük az együttműködések típusait, szervezeti működési megoldásait, tartalmi aspektusait, illetve feltárjuk a lehetséges problémákat és akadályozó tényezőket. Projektünk kapcsán célunk, hogy annak eredményét minél több civil és szakmai szereplő megismerhesse. A projekt sikeres megvalósítása tekintetében a megvalósításban részt vevők rendkívül bizakodóak és optimistán tekintenek az előttük álló munka elé.