Lezárult kérdőíves adatfelvételünk

A minta nem reprezentálja sem Magyarország, sem a többi vizsgált ország helyi szintű aktorait, hiszen ezek teljes köre ismeretének hiányában erre statisztikailag nem adott a lehetőség, azonban figyeltünk arra, hogy életkor és nem tekintetében a mintamegoszlás arányban legyen a vizsgálat helyszíneinek alapmegoszlásaival. A válaszadók a helyi életben valamilyen fontos társadalmi funkcióval rendelkező személyek. Az ő megszólításukra azért van szükség, mert a kérdőív célja épp annak feltérképezése – amellett, hogy a vizsgált témában milyen helyi problémák, kérdések merülnek föl – hogy ezek megoldására milyen helyi humánerő áll rendelkezésre. A kérdezés egyrészt partnerszervezeteken keresztül online formában, továbbá személyes megkérdezéssel, papíralapon történt a négy országban. A papíralapon beérkezett kérdőívek végül egyesítésre kerültek az online beérkező válaszokkal egy közös adatbázisban. A projektünk következő szakaszában a kapott válaszok elemzése kezdődhet így meg.