A kutatásunk mintájában szereplők

A lezárult adatfelvételt követően be tudunk számolni arról, hogy pontosan milyen társadalmi összetételű a nagymintás nemzetközi survey adatbázisunk. A kutatás primer kvantitatív szakaszában összesen 513 fős nemzetközi adatbázist állítottunk össze, amelynek alapjául egy, négy országban zajló survey típusú, kérdőíves adatfelvétel szolgált. Kutatásunk négy Közép-kelet-európai országra terjedt ki; a válaszadók Magyarországról kétszer akkora mintát képviselnek, mint szlovákiai, romániai és szerbiai társaik egyesével: előbbi helyről 201, az utóbbiakból pedig rendre 100, 112 és 100 érvényes kitöltött kérdőív érkezett be. A négy országban végzett kutatás arra is lehetőséget ad, hogy bizonyos hangsúlyeltolódásokat állapíthassunk meg az egyes országok képviselői között a releváns kérdésekben, azonban célunk minél inkább annak hangsúlyozása, hogy a régióban legáltalánosabb értelemben mégis valamiféle hasonlóság bontakozik ki a helyi közösséggel, helyi fejlesztésekkel kapcsolatos kérdéskörökben.