Meghatároztuk a kutatási terv struktúráját

A primer adatfelvételre vonatkozó lehetőségek kijelölik, hogy milyen kutatási téma irányában kell elmozdulnia a projektünknek. A korábban feltárt problémákból kiindulva, és az előzetes megfontolások alapján, a jelen kutatás során kiindulási pontként használt kutatási kérdésünket az alábbiak szerint fogalmazhattuk meg:

  • A különböző helyi döntéshozási folyamatokra rálátó politikai és civil szervezeti munkatársak, a civil életben részt vevő szereplők a munkájukhoz kötődően vagy a hétköznapi életükben milyen fontosabb, helyi szintű problémákat határoznak meg, mennyire fontos számukra a helyi közösség és mennyire érzik annak a lehetőségét, hogy a helyi közösség problémáinak megoldásában részt vegyenek?

Ezzel a kutatás arra is választ kíván adni, hogy milyen mértékben áll rendelkezésre helyi humán erőforrás a közösségi döntéshozói fórumok alakítására. Mindezt annak érdekében, hogy azokkal a célcsoportokkal tudjunk fókuszáltan foglalkozni, akiknek a véleményére alapozni szeretnénk a jövőben.