A kutatási tervben megfogalmazott célok

Kutatásunk primer eleme is többcélú. A kutatás során alkalmazott primer adatfelvétel: a survey kutatás – rugalmas kérdőívezés, a mentális térképezés és a fókuszcsoportok által a kutatásba bevont szereplők a civil és önkormányzati szervezetek munkatársai. A fentieknek megfelelően a primer nemzetközi kutatás terepét a magyarországi, romániai, szerbiai és szlovákiai civil és önkormányzati szervezetek munkatársai jelentik. A survey adatfelvétel, illetve a ráépülő primer kutatási szakasz során a terep kiválasztása hólabda mintavétellel történik: a transznacionális önkormányzati és civil partnereinken keresztül olyan magyarországi, szerbiai, romániai és szlovák önkormányzatoknak és civil szervezeteknek küldjük ki kérdőívünket, akik aktívan képesek mozgósítani a rendelkezésükre álló humán infrastruktúrát a minél nagyobb merítés érdekében, majd megkérjük őket partnerszervezeti kapcsolathálójukon keresztüli továbbítására.