Projektünk outputjai

Projektünk outputjai

Abból kiindulva, hogy projektünk célja meghatározható szűken is, sok elemből áll, és így az „outputjai”, vagyis a projekt során megvalósított és közkinccsé tett részfeladatok is sokfélék. Így megvalósul egy átfogó kutatás a régió országaiban megvalósuló közösségi döntéshozási módokkal a fókuszban, és egy átfogó elemzés is, amely integrált, koherens egységben tartalmazza valamennyi munkarész eredményeit. A kutatás eredményeiből a döntéshozók figyelmébe ajánlott megoldási lehetőségeket összesítjük, és egy ajánlás-csomagban fogalmazzuk meg. A nemzetközi konferencia transznacionális kontextusban alkalmas a megszerzett eredmények megosztására és a tudástranszfer-tevékenységekre. A tanulmányutak elősorban a projekt megvalósításában részt vevő szereplők, partnerek ismeretszerzéséhez járulnak hozzá. Mindezek mellett társadalmi célú és reklámfilmek, valamint oktató filmek jönnek létre a témakör és módszertan minél szélesebb körű és szakmailag megalapozott bemutatásához.