Rengeteg típusú helyi probléma

A nemzetközi survey adatfelvételünkben induktív módon, befolyásolástól mentesen kértük a négy országból származó válaszadókat arra: fogalmazzák meg, milyen társadalmi problémát tartanak a legnagyobbnak. A kérdés egészen pontosan úgy hangzott: „Ha tehetné, milyen, másokat is érintő probléma megoldásán dolgozna?” A válaszadók három lehetséges problémát fogalmazhattak meg. A romániai válaszadók körében a válaszmegtagadás 10 százalék alatt marad a kérdés kapcsán, azonban Szerbiában a megkérdezettek 17, Szlovákiában 21, Magyarországon pedig majdnem negyven százalékuktól (38,3 százalék) nem kaptunk érdemi választ a kérdésünkre. Szerencsére a válaszok magas száma azonban nemcsak arra ad lehetőséget, hogy körvonalazhatók legyenek a négy országban a legfontosabb, válaszadókat foglalkoztató társadalmi problémák, hanem a hasonló válaszoknak köszönhetően arra is lehetőségünk nyílt, hogy fogalmi kategóriák szerint csoportosíthassuk a kapott válaszokat. Még így is nagyon magas számú, 25 probléma-kategóriát kaptunk.