Kutatásunk reprezentativitásáról

A kutatás előkészítő szakaszában amellett döntöttünk, hogy a survey adatfelvétel során a helyi közösségi életre valamilyen szempontból rálátó, aktív népességet kérdezzük meg. Emiatt kutatásunk eredményeit nem a teljes népességre kell vonatkoztatni, hanem erre az alcsoportra. Az elemzés során is bebizonyosodott mintánk specialitása. Mivel aktívak megszólítása volt a célunk, a legidősebb korosztályok képviselői mégiscsak kevésbé vannak jelen a mintánkban. Ennek az oka abban rejlik, hogy a civilek melletti másik megcélzott csoportot a dolgozók jelentették, s így a 60-65 év feletti korosztályt csak a kutatás szempontjából érdekes csoport tudta képviselni. Összességében azonban mégis egy megfelelő kutatási mintát sikerült kialakítani, hiszen kérdőívünket nemcsak, hogy nők és férfiak, fiatalok és középkorúak is kitöltötték, hanem mindezt nagyjából épp alapsokaságbeli megoszlásukban tették.