Ütemeztük a kutatást

A kutatási tervezés fázisa, amellett, hogy kijelöli a vizsgálandó témaköröket, időtervet is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan ütemezzük egyes elemeit. A megvalósítás során követjük a kutatási eszközök logikus egymásra épülését. A kutatás korai szakaszában (első két hónap) felvesszük a szakértői interjúkat, s ezek felhasználásával megtervezzük a kvantitatív kutatási elemek tartalmát. A kvantitatív kutatási elemek (survey adatfelvétel) megtervezését követően kialakítjuk az adatfelvétel konkrét menetét, elkezdjük a transznacionális adatfelvétel operatív megvalósítását, amely két módon lehetséges a vizsgált környezethez alkalmazkodóan: papír alapú kérdőívből és online kérdőívből áll. A kérdőívek több szakaszból álló tesztelési folyamatot követően véglegesítésre kerülnek. A véglegesített kérdőívek lekérdezésre kerülnek, azonban az adatok beérkezése és rögzítése mellett további kvalitatív adatfelvételeket végzünk a kapott eredmények megfelelő interpretációja érdekében.