A jövedelemmérés nehézségei

Kutatásunkban megkérdeztük válaszadóink jövedelmi helyzetét, azonban az információ erről korlátozott, így ezeket az eredményeket csak nagy körültekintéssel lehet majd használni. A jövedelmi helyzetre vonatkozó kérdést feltenni általában nem szokták javasolni a társadalomkutatók, legalábbis nem explicit módon, mi is ezt alkalmaztuk. Az egyik gond ugyanis, hogy rendkívül érzékeny információról van szó, és a válaszadók többsége ezért válaszmegtagadóvá válik ezen kérdés kapcsán. A másik okot az jelenti, hogy még azok is nehezen tudják megmondani, mennyi is pontosan a jövedelmük, akik egyébként eléggé bátrak volnának a válaszadáshoz. A mi kutatásunkban mindhárom jövedelmi kategóriában található válaszadó. A legtöbben átlagos anyagi helyzetűeknek írták le magukat – ahogy várható volt, ők tették ki a válaszadók bő kétharmadát, míg nagyjából minden tizedik válaszadó szegénynek, minden ötödik pedig gazdagnak, vagyis átlagon felüli anyagi helyzetűnek írta le magát.