A mintánk demográfiai megoszlása pontosan követi a népességét

Mintánkba valamennyi országból kerültek alap-, közép- és felsőfokú végzettségűek, egyértelműen a középfokú végzettségűek túlsúlyával, noha a minta bő harmada ennél magasabb szintű végzettséggel rendelkezik. Válaszadóink nemi és életkor szerinti megoszlásban nagyon jól képviselik a teljes alapsokaságot, ezért ezen dimenziók mentén mindenképp az adatok megbízhatóságára és a kérdőívezés módszertanának adekvát voltára kaphatunk jelzéseket. A válaszadók, noha egy meghatározott társadalmi alcsoportot képviselnek, mégis nagyon sokszínűek, és ez igaz úgy az életkorukra és tapasztalataikra, mint a nemükre: nem beszélhetünk arról, hogy ezen alapsokaság körében férfi vagy női túlsúly alakult volna ki, vagy adott esetben arról, hogy a fiatalok vagy az idősek ki lennének rekesztve a csoport köréből. Az is jól látszik tehát, hogy a mintavétel során jól meg lehetett ragadni ezt a sokszínűséget.