Az interjús munkavégzés tervezése

Kérdőívezéssel sok válaszadó véleményét meg lehet tudni egyszerre, azonban a begyűjtött adatok korlátozottak. A kérdés jobb megismerésére interjúkat is készítünk. A pusztán kérdőíves adatfelvételen alapuló kutatás, noha képes egy alapsokaságra vonatkoztatva általánosan jellemző eredményekkel szolgálni amiatt, hogy az leegyszerűsített és számszerűsített adatokra kérdez rá, nem képes arra, hogy egy problémát folyamatában ábrázoljon, illetve részleteiben megértsük az ok-okozati összefüggéseket. Az úgynevezett „kvalitatív”, vagyis minőségi, a vizsgált szereplőkről és a vizsgálat tárgyáról általában részletes adatokat szolgáltatni képes adatfelvételre lehetőséget adó módszerek arra alkalmasak, hogy egy kérdéskör komplex belső összefüggésrendszerét tárjuk fel. Az interjúk, amellett, hogy minőségi információként szolgálnak, arra is remek lehetőséget nyújtanak, hogy szakmai hálózatokat alakítsunk ki, illetve ezeket gazdagítsuk.