A közösségi szintek fontossága függ a végzettségtől is

Az alacsony iskolai végzettség egyes elképzelések szerint alacsonyabb szintű elkötelezettséggel jár a közösség iránt. Az eredmények összességében alátámasztani látszanak azokat a szakirodalmi feltevéseket, miszerint az iskolai végzettség növeli a közösségi elkötelezettséget – nem mellékes azonban, hogy ezt mely közösségi szinteken látjuk megjelenni. Amíg ugyanis nincs releváns különbség a saját boldogulás és a család fontosságának megítélésében az egyes társadalmi csoportok között addig érdemi különbségek tapasztalhatóak a többi dimenzió mentén. A szomszédok fontosabbak ugyan a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők számára, mint a legfeljebb alap- vagy középfokú végzettségűeknek, ez a különbség mégsem akkora, mint a település többi lakója, vagy akár az ország többi polgára („”honfitársak””) esetén, ahol az átlagérték-különbség már megközelíti a 0,5-et, jelezve, hogy a válaszadók körében minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, átlagosan annál fontosabbnak tartja országa többi lakóját.