Eltérések a négy vizsgált ország adataiban

A kutatás során fontos kérdést jelentett, hogy mennyiben éreznek különbséget az egyes vizsgált Közép-Kelet-európai országok válaszadói a lehetőségeikben arra, hogy befolyásolják az életüket a különböző (nukleáris, helyi, regionális, országos és nemzetközi) szinteken. A hasonlóságok mellett akadnak kisebb eltérések: A szerbiai válaszadók például az EU-t leszámítva összességében kisebb személyes befolyást érzékelnek valamennyi színtéren, míg az országos politikára való befolyás csak Magyarországon üti meg az elégséges szintet. Arra a kérdésre, hogy mennyire igénylik a beleszólási lehetőség növelését, vagyis, hogy mennyire számíthatunk aktív együttműködésre a helyi döntéshozás vonatkozásában a különböző országokban, a fontosság és befolyás közötti különbség vizsgálatokból következtethetünk. Itt a hasonlóságok dominálnak: a szakadék a két érték között az országos poltika esetén a legmagasabb valamennyi országban, ezt követi az EU-s színtér, majd pedig a helyi és személyes szintek követeznek.