Alacsonyabb végzettség nagyobb kiszolgátlatottsággal jár

Kérdőívünkben azt kérdeztük: egyes társadalmi csoportok mennyire fontosak a válaszadók számára, illetve hogyan érzik: mekkora befolyásuk van e csoportok életére. Kutatásunk egyik eredményeként megfigyelhettük: az egyes közösségi dimenziók fontossága kapcsán nem mutatkozik lényegi eltérés a különböző szintű iskolai végzettséggel rendelkezők között. A helyi közösség, a saját boldogulásuk, a családjuk, még a szomszédságuk is ugyanolyan fontos valamennyi válaszadó számára. Azonban, ha a befolyás-válaszokat vizsgáljuk, ennél szomorúbb képet kapunk: teljesen egyértelmű összefüggés mutatkozik az iskolai végzettség és a sorsuk alakítására vonatkozó lehetőség percepciója között. Minél magasabb egy válaszadó iskolai végzettsége, annál nagyobbnak érzi a kontrollt saját sorsa irányítása fölött, de ugyanez az összefüggés tapasztalható a család, a szomszédság és a település életének kapcsán is.