A közösségileg aktívabbak a kollektív problémákat erősebbnek érzékelik

Kutatásunkban azt is vizsgáltunk: a különböző közösségi aktivitással leírható helyi csoportok milyen helyi problémákra a legérzékenyebbek. Eltéréseket kaptunk az aktív és kevésbé aktív közösségi szereplők között abban a tekintetben, hogy milyen helyi problémák iránt látszanak a legérzékenyebbek lenni: amíg az „aktívakat” sokkal inkább érdeklik a környezetvédelmi és szociális kérdések, de a helyi közösséggel kapcsolatos problémák, a helyi társadalom lelki gondjai és a helyi közösségi élet is, addig a „kevésbé aktívak” inkább olyan, sok esetben közvetlen magánjellegű problémákat is okozó gondok foglalkoztatták inkább, mint az egészségügyi helyzet vagy épp a munkanélküliség és alacsony jövedelmek. Ezt kiegészítve, a közösségi élet különböző szintjei vonatkozásában is láthatunk apró eltéréseket a két társadalmi csoport között: egyrészt valamennyi, családi közösségnél kiterjedtebb közösség fontosabb az „aktívak” mint a „kevésbé aktívak” számára, másfelől saját maguk számára is rendre nagyobb befolyást érzékelnek azzal kapcsolatban, hogy hatással legyenek ezekre a közösségi szintekre.