A megkérdezettek közösségi aktivitása

Kérdőívünk harmadik legfőbb kérdésblokkja a válaszadók társadalmi-közösségi aktivizmusával foglalkozott. Kérdés volt ugyanis, hogy a különböző aktivitási szinttel leírható válaszadók milyen helyi témák vagy globálisabb problémák iránt látszanak érzékenyebbnek lenni, illetve, hogy hogyan érzékelik a „beleszólási” lehetőségeket a közösségi élet különböző szintjein, illetve mennyire fontosak számukra ezek az egyes szintek. A kérdőívben ezért válaszadóinknak lehetőségük volt megjelölni, hogy egy sor típusú közéleti orientációjú (például civil) szervezet, párt, illetve vallási szervezetben aktívan részt vesznek-e. A válaszok alapján azt mondhatjuk, hogy a válaszadók ötöde aktív tagja kulturális szervezetnek, sport- és szintén ugyanennyi szakmai egyesületnek, 15 százalékuk valamilyen környezetvédelmi, tizedük szakszervezetnek. Mindezek mellett a válaszadók negyede részese művelődési-oktatási egyesületnek, és 5-5 százalékuk tagja politikai pártnak, illetve gazdasági szövetkezetnek.