Befolyás a település életére és életkor: nincs összefüggés

Kutatásunk korábbi eredményeinek fényében felmerülhet, hogy az összefüggések esetleg pusztán összetételi hiba eredményei, és nem másnak vagyunk szemtanúi, mint pusztán egyfajta életkori hatásnak. Korábbi tudományos eredmények és szakmai tapasztalatok alapján esetleg elképzelhető volna, hogy az idősek (vagy adott esetben épp, hogy a fiatalabb korosztályok képviselői) kevésbé érdeklődnek vagy érzik magukat részesének a több szinten értelmezett közösségi életnek, esetleg jobban kirekesztve érzik magukat a közösségi életből és annak befolyásolására vonatkozó fórumokról. Amennyiben megvizsgáljuk, hogy a különböző életkori csoportokhoz tartozók mennyiben vélekednek másként a település életében való részvételről, a település életére vonatkozó befolyásukról, nem találhatunk bizonyítékot efféle összefüggésre. Azok, akik úgy nyilatkoztak: nincs semmi ráhatásuk a település életére, átlagéletkorukat és életkoruk szórását tekintve is nagyon hasonlóak azokhoz, akik szerint kevés, közepes vagy sok befolyással rendelkeznek.