A problémaérzékelés és aktivizmus összekapcsolása

A helyi döntéshozási kérdésekben – legyen szó akár a családi, akár a szomszédsági, települési vagy településközi együttműködésről – az egyes közösségfejlesztési munkák során nagyon fontos azoknak a problémaköröknek a feltérképezése, amelyek kapcsán együttműködéseket lehet kialakítani a helyi civil döntéshozók és a választott vezetés között, akár települési, akár országos vagy nemzetközi politikáról van is szó. A nagymintás, négy országra kiterjedő nemzetközi survey adatfelvételünk során kapott eredmények tükrében jól látható, hogy a környezetvédelmi és szociális kérdések kapcsán, továbbá a helyi humán- és infrastrukturális szolgáltatások kapcsán bontakozik ki a legnagyobb egyetértés, akár egyes országon belül, akár nemzetközi összehasonlításban is. Ez azt is jelenti, hogy e témakörök kapcsán valódi aktivizmusra lehet számítani, és akár egy közösségfejlesztői munkához is adhat tartalmi elemeket.