Szomszédaink fontosabbak honfitársainknál

Kutatásunk központi kérdése és feladata annak megállapítása volt, hogy a célcsoportba tartozó személyek valamennyi vizsgált országban milyen attitűdökkel rendelkeznek a több értelemben vett lokális felelősségvállalással kapcsolatban: az egyes szubszidiaritási szinteket mennyire érzik közelállónak hozzájuk. Az egyik legfontosabb kutatási eredmény, hogy általánosságban valamennyi társadalmi csoport sorsát legalább közepesen fontosnak tartják a válaszadók, vagyis nem fordul elő, hogy valamely szubszidiaritási réteg irányában ne mutatnának nyitottságot. Ennek a megállapításnak egy központi aspektusát pedig az jelenti, hogy bizonyítást nyert: általános tendenciaként, minél közelebb áll a válaszadókhoz térben és társadalmilag egy adott csoport, annál fontosabb az az életükben: válaszadóinknak összességében nem a haza az első, hanem a család, majd a szomszédaik, településük, és csak a sor végén honfitársaik. A család a saját sorsuknál is, minimálisan ugyan, de előkelőbb helyre került, az EU polgárai pedig a sor legvégén találhatók.